Poltrand

Portfolio
  • URL: poltrand.ad
  • Date: 02/2015.
  • Role: WordPress Developer.
  • Main tasks:
    • Adapting FlatSome premium theme to design given.